НЕЛЕГИТИМНОСТ НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ
и техните актове след 1989-а г.
 

ВСИЧКО, КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНО през тези позорни за българската история и народ 25 години (на партийно-олигархичен режим за манипулативно външно управление, разграбване и разпродажба на страната и на всички наши стратегически предприятия, отрасли и природни ресурси, и превръщане на народа ни във вечен икономически роб), Е ПРЕСТЪПНО, НЕЗАКОННО ЮРИДИЧЕСКИ, АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО НИЩОЖНО!

ПРИЧИНИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ЗА ТОВА СА ЯСНИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ РАЗЛИКА В ТЕХНИЯТ ПОЛ, ЕТНОС, ВЯРА И СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ:

- липса на предварително, ясно, категорично и с болшинство изразено съгласие и решение (НА РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ ОБЩОНАРОДНО ДОПИТВАНЕ) на СУВЕРЕНА, разрешаващо на престъпните партийни елити и цялото им олигархическо и банкерско обкръжение да извършват каквито и да е било разпоредителни действия с ОБЩОНАРОДНОТО имущество, държавното устройство, финансовата, социалната и образователната система и съдбините на Българските граждани – СУВЕРЕНА.

- липса на предварително, ясно, категорично и с болшинство изразено съгласие и решение (НА РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ ОБЩОНАРОДНО ДОПИТВАНЕ) на СУВЕРЕНА, разрешаващо на престъпните партийни елити и незаконните им партийно-олигархични правителства да подписват каквито и да е международни договори,

- незаконно отменената на кръгла маса и от банда съглашенци (А НЕ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ИЛИ ОБЩОНАРОДНО ДОПИТВАНЕ поради изискване и желание на болшинството от българските граждани Конституция).

- незаконната и престъпно написаната уж НОВА такава, която всъщност се опитва да узакони поробването на Българския народ и защитава само интересите на престъпните узурпатори и самоуправници, като пази алчните им лоясали задници от съдебно преследване за грабежа, зулумите и убийствата, които извършиха и извършват. Същата не само че не е подписана и от 39 депутати, но и не са спазени упоменатите в нея законови едно годишни срокове за формиране на всички съпътстващи я структури, нормативни актове и законодателство.

- участието в изборите, Великото Народно Събрание и обикновените такива, както и в управлението и разграбването на дървата от страна на нелегитимни, нерегистрирани законово и антиконституционни партийни субекти, формирани на основата на партийно-олигархически (БСП е регистрирана едва през 1998 г.), етническо-религиозни (ДПС) принципи, както и на личностно-интересчийски и мафиотски такива като НДСВ, ГЕРБ, СДС, ДСБ и други БКП-ДС клонинги и дъщерни образувания. Дори самото наличие на незаконната и антиконституционна етническо-религиозна формация като ДПС, формирана и ръководена не от отрудени и бедни български мюсюлмани, а от агентите на ДС в техните редици в Българския обществен живот, парламент и правителство, както и участието на нерегистрираната до 1998 година като законово съществуваща партия БСП във ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, прави всички актове на всички власти след 1989-а г. незаконни и те подлежат на незабавна отмяна.

След като вече 25 години все още няма официално съдебно решение на Конституционния съд по казуса с ДПС (дело №1 на КС от 1991 година), то същата се счита за незаконна, както и всичко, което е ставало през тези 25 години (грабежи, приватизации, мутризации, НАТО, ЕС, Лисабонски и Булонски договори), се приема априори, Де Юре и Де Факто за НИЩОЖНИ! Още защото решаващите актове на институциите са приемани от най-големите незаконни партии на местно и централно равнище. Т.е.

ВСИЧКО, ИЗВЪРШЕНО от ВСИЧКИ ВЛАСТИ
(централни и местни) след 1989-а г. е
НИЩОЖНО и НЕЛЕГИТИМНО.